دوستان و مدیران سابق لطفا راهنمایی کنید برای راه اندازی اینترنت یک طرفه و افلاین ایا فرکانس فعالی هنوز وجود دارد لطفا کمک کنید برای راه اندازی