نحوه کد دستی شبکه 3 در رسیور iClass K9K9

برای وارد شدن به قسمت کد دهی مراحل زیر رو دنبال میکنیم

منو + کاس + دکمه قرمز رنگ (F1)

MENU -> CAS -> F1


در این قسمت روی گزینه بیس BISS اوکی کرده و وارد این منو میشویم:


1.jpg

همانطور که با رنگ قرمز مشخص شده برای اضافه کردن کد جدید باید دکمه قرمز رو بزنیم.بعد از فشردن دکمه قرمز یک سطر برای وارد کردن کد مورد نظرمون ایجاد میشه.


2.jpg


روی قسمتی که با عدد یک مشخص شده اوکی میکنیم.
در قسمتی که با عدد دو مشخصه ماهواره شبکه مورد
نظرمون رو انتخاب میکنیم.در قسمتی که با عدد سه مشخصه فرکانس شبکه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم.
برای وارد کردن آیدنت روی قسمتی که با عدد چهار مشخصه فلش سمت راست کنترل رو میزنیم.اگر قسمت وارد کردن آیدنت فاقد حروف (aتاf) بود روی قسمتی که با عدد پنج مشخص شده اوکی میکنیم.


3.jpg


بعد از وارد کردن آیدنت روی گزینه done (با رنگ قرمز مشخص شده)اوکی میکنیم.یکبار دیگه دکمه اوکی رو میزنیم و با فشردن فلش سمت راست کنترل کد 16 رقمی رو وارد میکنیم.4.jpg